Uslovi i odredbe korišćenja

Opšti uslovi kupovine

Ovi uslovi prodaje definišu postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim stranicama.
Isporučilac (Prodavac) je:

Raster d.o.o.
prodaja@rasterdoo.com
Oktobarske Revolucije 10, 81000 Podgorica
Montenegro

Kupac robe je posjetilac web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u korpu, plati platnom karticom, e-banking servisom, virmanom (uplatnicom) u banci ili pošti i pošalje narudžbinu Prodavcu, ili pošalje narudžbinu, pa artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

 • Putem web shopa www.rasterdoo.com kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavca.
 • Prodajna cijena robe je naznačena uz svaki artikal, cijene su sa PDV-om.
 • Valuta je euro (€).
 • Istaknute cijene u web shopu važe isključivo za kupovinu putem interneta.
 • Naziv i glavna svojstva proizvoda se nalaze na u opisu svakog proizvoda

Naručivanje

Proizvodi se naručuju putem korpe i neopozivi su. Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporučiće raspoložive od izabranih proizvoda, a o tome će obavestiti Kupca e-mailom (telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda. Sa isporukom tih proizvoda poslaće Kupcu e-mail u predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda.

Dostava

Uslovi dostave

Naručena roba dostavlja se do ulaza u stambeni objekat. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obavezan da nosi robu do sprata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu. Roba se dostavlja na području cijele Crne Gore. Proizvodi se šalju putem dostavne službe.
Okvirni rok isporuke je 2-3 radna dana. Rok počinje od trenutka kad Raster d.o.o. primi uplatu na svoj žiro račun ili kada autorizacija kreditnih kartica bude odobrena. Procijenjeno vrijeme dostave može biti i duže od naznačenog ukoliko naručeni proizvodi nijesu trenutno dostupni ili ste potvrdu o online kupovini dobili u toku vikenda ili državnih praznika. Dostava naručene robe je besplatna za narudžbine u krugu Opštine Podgorica. Za narudžbine manje vrijednosti koje se isporučuju van Podgorice dostava se naplaćuje 3€ i jedinstvena je za cijelu pošiljku (ne naplaćuje se za svaki poručeni proizvod pojedinačno).

Ostali uslovi dostave

Proizvodi će biti zapakovani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda provjeri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno da odbije da preuzme pošiljku na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja.
Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe da potpiše otpremnicu, koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Plaćanje

Naručene proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), Kupac će Prodavcu platiti platnom karticom, pouzećem prilikom dostave robe ili virmanskom uplatom.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine karticama Visa, Maestro i Master Card garantuje izabrani procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nijesu dostupni našem sistemu. Više o politici plaćanja u ovom članku.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije da je primi, Prodavac ima pravo da traži od Kupca nadoknadu poštanskih i sopstvenih manipulativnih troškova.

Povrat / Reklamacije

Reklamacije, saobraznost

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
  isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
 • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Raster d.o.o. odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dvije) godine od datuma od dana predaje robe potrošaču.

Zakonska odgovornost Raster d.o.o. ne postoji ako isporučena roba:

 • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vrijeme zaključenja ugovora;
 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Postupak reklamacije

Potrošač može izjaviti prigovor zbog nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga elektronskim putem na e-mail adresu prodaja@rasterdoo.com ili pismeno na adresu Rsster d.o.o., Oktobarske Revolucije 10, 81 000 Podgorica. Uz prigovor priložite račun, kopiju računa ili drugi dokaz o kupovini. Nesaobrazan proizvod nam možete poslati putem kurirske službe Pošte Crne Gore. Najkasnije, u roku od 8 dana od prijema prigovora Raster d.o.o. će da odgovori u pisanoj formi na papiru ili trajnom mediju sa izjašnjenjem o sadržini zahtjeva iz prigovora i prijedlogom za njegovo rješavanje.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Pravo na jednostrani raskid ugovora

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ovlašćeni ste da jednostrano raskinete ugovor zaključen na daljinu ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma prijema robe.

Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sljedeće: popunite i pošaljite Obaveštenje za jednostrani raskid Ugovora na prodaja@rasterdoo.com i nakon naše potvrde o prijemu popunjenog obrasca, pošaljite popunjen Obrazac sa kompletnim proizvodom i računom na adresu: Raster d.o.o. Oktobarske Revolucije 10, 81000 Podgorica.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obaveštenje za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su *nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži sa svim dodacima i pratećom dokumentacijom (garantni list, uputstva itd.).

Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.

Troškove transporta prilikom Jednostranog raskida Ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahtjeva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtjev. Raster d.o.o. će najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od prijema obrasca za odustanak Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine/maloprodajnog računa.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora zaključenog na daljinu, ako je:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti izvršio, a izvršenje je započeto uz prethodni izričit pristanak potrošača i njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora;
 • predmet ugovora roba ili usluga čija cijena zavisi od promjena na finansijskom tržištu koje su van uticaja trgovca, a koje mogu nastupiti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je prilagođena potrošaču;
 • predmet ugovora lako kvarljiva roba ili roba koja je pred istekom roka upotrebe;
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostavljanja;
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostavljanja neodvojivo pomiješana sa drugim stvarima;
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku zaključivanja ugovora, a dostavljanje može uslijediti nakon 30 dana, ako cijena zavisi od promjena na tržištu koje su van uticaja trgovca;
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio ili videosnimaka, odnosno računarskih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom mediju ako je izvršenje ugovora započeto uz prethodni izričiti pristanak potrošača i uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da pristankom gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dužni ste sami snositi troškove povrata proizvoda ako koristite svoje pravo na jednostrani odustanak od ugovora.

Kupac smije pregledati i isprobati primljen proizvod samo u opsegu koji je nužno potreban za utvrđivanje stvarnog stanja (prirode, karakteristike, funkcionalnost proizvoda), na isti način kako se to obično izvodi u prodavnicama. Svako testiranje koje odstupa od navedenog podrazumjeva se kao korišćenje proizvoda, što znači da kupac time gubi pravo na raskid ugovora.

* Korišćenjem proizvoda smatra se npr. za laminator – laminiranje dokumenata, za šreder – uništavanje papira, za knjige -savijanje korica i/ili podcrtavanje teksta i/ili pisanje po knjizi, za sveske – pisanje po površini i listovima, za torbe i ruksake – prenošenje stvari itd.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje nastane u rukovanju robom, osim umanjenja vrijednosti potrebnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Preporučujemo Vam:

 • da dobro pogledate karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi prilikom izbora proizvoda
 • da ne preuzimate proizvod ako je ambalaža oštećena, nego dostavljaču skrenete pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati nama, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
  ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda
 • da pregledate proizvod i ako ima vidljivih oštećenja ( npr. slomljen je dio, ogreban proizvod što je nastalo uslijed transporta ili skladištenja ) što prije nas obavijestite i vratite proizvod bez prethodnog korišćenja
 • ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte ga ( npr. aktivirajte električni uređaj, pregledajte funkcionalnost igračke, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte odgovara li model tonera prije otvaranja zaštitnih mehanizama ) i ako niste zadovoljni možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti
 • da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktirate ovlašćeni servis jer bez toga će svaki neovlašćeno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda

Pojedini proizvodi imaju specifična svojstva ( klima uređaji, printeri, mobilni , tableti, laptopovi, desktop računari, televizori i igrače konzole ) zbog kojih nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez korišćenja proizvoda. Iz tog razloga za ovakve proizvode nismo u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Uslovi i odredbe korišćenja

Opšti uslovi kupovine

Ovi uslovi prodaje definišu postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim stranicama. Isporučilac (Prodavac) je Raster d.o.o. a kupac robe je posjetilac web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u korpu, plati platnom karticom, e-banking servisom, virmanom (uplatnicom) u banci ili pošti i pošalje narudžbinu Prodavcu, ili pošalje narudžbinu, pa artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

 • Putem web shopa www.rasterdoo.com kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavca.
 • Prodajna cijena robe je naznačena uz svaki artikal, cijene su sa PDV-om.
 • Valuta je euro (€).
 • Istaknute cijene u web shopu važe isključivo za kupovinu putem interneta.
 • Naziv i glavna svojstva proizvoda se nalaze na u opisu svakog proizvoda

Naručivanje

Proizvodi se naručuju putem korpe i neopozivi su. Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporučiće raspoložive od izabranih proizvoda, a o tome će obavestiti Kupca e-mailom (telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda. Sa isporukom tih proizvoda poslaće Kupcu e-mail u predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda.

Dostava

Uslovi dostave

Naručena roba dostavlja se do ulaza u stambeni objekat. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obavezan da nosi robu do sprata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu. Roba se dostavlja na području cijele Crne Gore. Proizvodi se šalju putem dostavne službe.
Okvirni rok isporuke je 2-3 radna dana. Rok počinje od trenutka kad Raster d.o.o. primi uplatu na svoj žiro račun ili kada autorizacija kreditnih kartica bude odobrena. Procijenjeno vrijeme dostave može biti i duže od naznačenog ukoliko naručeni proizvodi nijesu trenutno dostupni ili ste potvrdu o online kupovini dobili u toku vikenda ili državnih praznika. Dostava naručene robe je besplatna za narudžbine u krugu Opštine Podgorica. Za narudžbine manje vrijednosti koje se isporučuju van Podgorice dostava se naplaćuje 3€ i jedinstvena je za cijelu pošiljku (ne naplaćuje se za svaki poručeni proizvod pojedinačno).

Ostali uslovi dostave

Proizvodi će biti zapakovani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda provjeri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno da odbije da preuzme pošiljku na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja.
Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe da potpiše otpremnicu, koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Plaćanje

Naručene proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), Kupac će Prodavcu platiti platnom karticom, pouzećem prilikom dostave robe ili virmanskom uplatom.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine karticama Visa, Maestro i Master Card garantuje izabrani procesor platnih kartica (na pr. PayPal ili Skrill), pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama procesora. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nijesu dostupni našem sistemu.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije da je primi, Prodavac ima pravo da traži od Kupca nadoknadu poštanskih i sopstvenih manipulativnih troškova.

Povrat / Reklamacije

Reklamacije, saobraznost

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
  isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
 • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Raster d.o.o. odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dvije) godine od datuma od dana predaje robe potrošaču.

Zakonska odgovornost Raster d.o.o. ne postoji ako isporučena roba:

 • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vrijeme zaključenja ugovora;
 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Postupak reklamacije

Potrošač može izjaviti prigovor zbog nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga elektronskim putem na e-mail adresu prodaja@rasterdoo.com ili pismeno na adresu Rsster d.o.o., Oktobarske Revolucije 10, 81 000 Podgorica. Uz prigovor priložite račun, kopiju računa ili drugi dokaz o kupovini. Nesaobrazan proizvod nam možete poslati putem kurirske službe Pošte Crne Gore. Najkasnije, u roku od 8 dana od prijema prigovora Raster d.o.o. će da odgovori u pisanoj formi na papiru ili trajnom mediju sa izjašnjenjem o sadržini zahtjeva iz prigovora i prijedlogom za njegovo rješavanje.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ovlašćeni ste da jednostrano raskinete ugovor zaključen na daljinu ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma prijema robe.

Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sljedeće: popunite i pošaljite Obaveštenje za jednostrani raskid Ugovora na prodaja@rasterdoo.com i nakon naše potvrde o prijemu popunjenog obrasca, pošaljite popunjen Obrazac sa kompletnim proizvodom i računom na adresu: Raster d.o.o. Oktobarske Revolucije 10, 81000 Podgorica.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obaveštenje za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su *nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži sa svim dodacima i pratećom dokumentacijom (garantni list, uputstva itd.).

Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.

Troškove transporta prilikom Jednostranog raskida Ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahtjeva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtjev. Raster d.o.o. će najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od prijema obrasca za odustanak Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine/maloprodajnog računa.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora zaključenog na daljinu, ako je:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti izvršio, a izvršenje je započeto uz prethodni izričit pristanak potrošača i njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora;
 • predmet ugovora roba ili usluga čija cijena zavisi od promjena na finansijskom tržištu koje su van uticaja trgovca, a koje mogu nastupiti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je prilagođena potrošaču;
 • predmet ugovora lako kvarljiva roba ili roba koja je pred istekom roka upotrebe;
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostavljanja;
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostavljanja neodvojivo pomiješana sa drugim stvarima;
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku zaključivanja ugovora, a dostavljanje može uslijediti nakon 30 dana, ako cijena zavisi od promjena na tržištu koje su van uticaja trgovca;
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio ili videosnimaka, odnosno računarskih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom mediju ako je izvršenje ugovora započeto uz prethodni izričiti pristanak potrošača i uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da pristankom gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dužni ste sami snositi troškove povrata proizvoda ako koristite svoje pravo na jednostrani odustanak od ugovora.

Kupac smije pregledati i isprobati primljen proizvod samo u opsegu koji je nužno potreban za utvrđivanje stvarnog stanja (prirode, karakteristike, funkcionalnost proizvoda), na isti način kako se to obično izvodi u prodavnicama. Svako testiranje koje odstupa od navedenog podrazumjeva se kao korišćenje proizvoda, što znači da kupac time gubi pravo na raskid ugovora.

* Korišćenjem proizvoda smatra se npr. za laminator – laminiranje dokumenata, za šreder – uništavanje papira, za knjige -savijanje korica i/ili podcrtavanje teksta i/ili pisanje po knjizi, za sveske – pisanje po površini i listovima, za torbe i ruksake – prenošenje stvari itd.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje nastane u rukovanju robom, osim umanjenja vrijednosti potrebnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Preporučujemo Vam:

 • da dobro pogledate karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi prilikom izbora proizvoda
 • da ne preuzimate proizvod ako je ambalaža oštećena, nego dostavljaču skrenete pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati nama, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
  ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda
 • da pregledate proizvod i ako ima vidljivih oštećenja ( npr. slomljen je dio, ogreban proizvod što je nastalo uslijed transporta ili skladištenja ) što prije nas obavijestite i vratite proizvod bez prethodnog korišćenja
 • ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte ga ( npr. aktivirajte električni uređaj, pregledajte funkcionalnost igračke, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte odgovara li model tonera prije otvaranja zaštitnih mehanizama ) i ako niste zadovoljni možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti
 • da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktirate ovlašćeni servis jer bez toga će svaki neovlašćeno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda

Pojedini proizvodi imaju specifična svojstva ( klima uređaji, printeri, mobilni , tableti, laptopovi, desktop računari, televizori i igrače konzole ) zbog kojih nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez korišćenja proizvoda. Iz tog razloga za ovakve proizvode nismo u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene.

Komentariši
Besplatna isporuka

Na sve porudžbine preko €39

Povraćaj robe

Jednostavno i bezbrižno. Proizvod mozete vratiti sami ili sačekati našeg kurira

Korisnička podrška

Za dodatne slike i objašnjenja nas kontaktirajte Viber-om na: +38269340988

100% Sigurno plaćanje

Možete izvršiti plaćanje karticom, kešom ili preko bankarske aplikacije kao CKB GO