KNJIGA MLAD MESEC

8.05

Nema na zalihi

Uporedi

Kako to inau010de u u017eivotu biva, jedno zlo ili dobro, kako ga ko dou017eivljava, ne mou017ee su00e1mo da prou0111e u2013 neophodna je ravnoteu017ea. Nakon neizmernog ljubavnog bola koji dou017eivljava, Bela otkriva tu drugu, paralelnu stranu medalje uu0161uu0161kanog Forksa. Prijateljstvo sa Du017eejkobom Blekom, drugom iz detinjstva, koji pripada drevnom indijanskom plemenu Kvilita, otkriva joj jou0161 jednu briu017eljivo u010duvanu tajnu. Ni Kviliti nisu tek jedno pleme ukrau0161eno u017eivopisnim nou0161njama i dramatiu010dnim totemima. Naprotiv, njihova tajna je, poput one vampirske, prikrivena svetlou0161u0107u nou0107i u seni Mladog meseca.