KNJIGA KELTOV SAN

9.00

Nema na zalihi

Uporedi

Nobelova nagrada za knjiu017eevnost 2010. godine. Egzistencijalna avantura u kojoj se tamna strana ljudske duu0161e pojavljuje u svom najjasnijem i najprljavijem obliu010dju. Veliki roman Marija Vargasa Ljose. u201eKuu0107a talaca bila je manja prostorija, ali prizor je bio dramatiu010dniji jer je odaja bila krcata do te mere da je Rodu017eer jedva mogao da se kreu0107e meu0111u tim nau010diu010dkanim i polunagim telima. Prostor je bio tako tesan da mnoge u017eene nisu mogle ni da sednu ni da legnu, nego su morale da stoje…. smrad mokrau0107e i izmeta bio nepodnou0161ljiv. Neke u017eene su bile vrlo mlade, skoro devoju010dice. Sve su imale isti izgubljeni, meseu010darski pogled, s one strane u017eivota, koji je Rodu017eer video kod toliko Kongoanki tokom putovanja. Jedna od talaca imala je novorou0111enu010de u rukama, toliko mirno da je izgledalo kao mrtvo. u2013 Po kom kriterijumu ih puu0161tate? u2013 upitao je konzul. u2013 Ne odluu010dujem ja, nego sudija, gospodine. Ima ih trojica u Kokilatvilu. Postoji samo jedan kriterijum: kada muu017eevi isporuu010de kvote koje duguju, mogu da odvedu svoje u017eene. u2013 A ako to ne urade?u201c Avantura je zapou010deta 1903. u Kongu a zavru0161ena jednog jutra 1916. u londonskom zatvoru. Ovo je u017eivotna priu010da Irca Rodu017eera Kejsmenta. Heroj i negativac, izdajnik i slobodar, moralan i nemoralan u2013 njegov viu0161eznau010dni lik se gasi i ponovo rau0111a posle smrti. Kejsment je bio jedan od prvih Evropljana koji je obelodanio uu017ease kolonijalizma. S njegovih putovanja ostala su dva u010duvena izveu0161taja koji su potresli tadau0161nje druu0161tvo. Objavljivanjem delova njegovih dnevnika sumnjive verodostojnosti javnost je uu010dinila sve da bude prognan i zaboravljen. Do danas…